Kuźnia Edukacji Klimatycznej - innowacyjna turystyka edukacyjna będzie wspierała klasyczną formę edukacji poprzez jej  dopełnienie zajęciami w bezpośrednim otoczeniu przyrody z zastosowaniem interdyscyplinanego zaplecza dydaktycznego i przygotowanej infrastruktury. Zapraszamy wkrótce