siano ___Wystawa „LaskULTURA”________

8 stycznia 2008 roku w „Barze Anima” (Pracownia Animacji ) na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy "LaskULTURA”. Wystawa była kontynuacją i zarazem zakończeniem obozu naukowego grupy studentów IV roku Animacji Społeczno – Kulturalnej, który miał miejsce w leśniczówce Lipnik k/ Bielska Białej od 22 do 29 września 2007 roku. Opiekunem obozu była mgr Jolanta Gisman – Stoch.

Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia „Lipnik” oraz Hufca ZHP z Bielska – Białej uczestnicy obozu mieszkali w starej leśniczówce. W zamian za to, zobowiązali się do pomocy przy jej renowacji - odnawiali tabliczki informacyjne, stary kredens, przeprowadzili renowację ściany.

Najważniejszym uczestnikiem obozu animatorów okazała się przyroda. Ta, która zawsze jest obok, a której często nie zauważamy. Jak napisała jedna ze studentek:„Tydzień wystarczył, byśmy stali się na nowo świadomi jej żywej obecności, docenili ją i na nowo poczuli do niej respekt”.

Głównym celem zgrupowania było badanie procesu twórczego. Cel ten studenci realizowali poprzez refleksję nad przebiegiem własnego procesu twórczego oraz poprzez towarzyszenie w procesie twórczym innemu autorowi. Ta umiejętność „towarzyszenia” w twórczych zmaganiach ma być w przyszłości jedną z umiejętności zawodowych animatorów społeczno-kulturalnych. Materiałem twórczym stała się natura: kamienie, woda, drewno, liście, kwiaty, kasztany itp. To co powstało było unikatowe i bardzo nietrwałe - niemożliwe do przeniesienia w inne miejsce. Dlatego jedynym sposobem dokumentacji powstałych prac były filmy i fotografie. To właśnie one stały się podstawą ekspozycji.

Wystawa była utrzymana w konwencji naturalnej, było siano, drewno, wszystko naturalne lecz nie surowe. Obok zdjęć każdego z powstałych projektów zostały umieszczone cytaty z dzienników prowadzonych przez studentów, będące zapisem osobistych odkryć oraz refleksji nad ich twórczymi zmaganiami i dialogiem prowadzonym z naturalnym tworzywem.

Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem.
Edyta Janecka IV ASK
ob

ob

ob

ob