1

ww.w cieszynie/eksploracje

W dniach 21-5.05. 2009 w Pracowni Animacji odbyła się wystawa podsumowująca obóz naukowy studentów IV roku pedagogiki, animacji społeczno-kulturalnej.
Celem obozu było badanie procesu twórczego. Realizowaliśmy ten cel poprzez własną prace twórczą, refleksję nad przebiegiem własnego procesu twórczego oraz towarzyszenie w tym procesie wybranemu „obozowemu partnerowi”. Nasze odkrycia zebraliśmy w formie nagrania audio, które towarzyszyło wystawie.

Obóz odbył się pod koniec września 2008 roku w Cieszynie.
Dlatego też inspiracją twórczych eksploracji stało się nasze miasto:
- miasto, w którym student przebywa średnio 3-5 lat.
- miasto jako idea, konkret społeczno-kulturowo–
-architektoniczno-krajobrazowy.
- miasto, które jest równocześnie blisko i daleko -
„tuż za” płotem campusu.

Większość projektów, które można było zobaczyć na wystawie była realizowana w technikach fotograficznych. Fotografia posłużyła również do udokumentowania przeprowadzonych w mieście akcji.

Realizacja pomysłu artystycznego w centrum miasta, a nie w pracowni, bądź na terenie „chronionego płotem” campusu uniwersyteckiego, wymagała uwzględnienia ciągłej obecności „publiczności”. Była to publiczność przypadkowa, budująca konkretne, zmieniające się sytuacje, w których powstawały nasze projekty.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w realizacji zarówno obozu jak
i samej wystawy. Dziękujemy wszystkim, którzy współtworzyli nasze projekty w mieście jak i tym, którzy odwiedzili naszą wystawę.

Opiekun obozu
Jolanta Gisman-Stoch

2

3

5]

4