V. Studencki Przegląd Filmowy CZASKINA


W dniach 11-13 marca 2008 odbędzie się Przegląd Filmowy CZASKINA, organizowany już po raz piąty przez studentów pedagogiki o specjalności Animacja Społeczno-Kulturalna z cieszyńskiego Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, w ramach zajęć dydaktycznych - wiedza o filmie oraz upowszechnienie i recepcja filmu.

Tematem tegorocznej edycji przeglądu zatytułowanego ZBLIŻENIA I DETALE jest dialog międzykulturowy, do którego, za pośrednictwem wybranych filmów, studenci pragną zaprosić widzów. Problem godności człowieka, wolności i sprawiedliwości, zastanowienie się nad ich granicami i uwarunkowaniami kulturowymi wydaje się być głównym tematem prezentowanych filmów.

Ideą przeglądu filmowego, tradycyjnie organizowanego przez studentów IV roku ASK, jest upowszechnienie kultury filmowej wśród studentów i uczniów szkół ponad-gimnazjalnych, zapoznanie publiczności z filmami, będącymi prezentacją artystycznych dokonań kina światowego, a także pogłębiona refleksja nad kondycją moralno-społeczną współczesnego człowieka wpisanego w kulturę swego regionu i kraju.

Celem przeglądu CZASKINA jest również promocja twórczości muzycznej, filmowej i estradowej studentów w ramach imprez towarzyszących oraz kształcenie umiejętności organizacyjnych studentów Animacji Społeczno-Kulturalnej, którzy w czasie studiów uniwersyteckich muszą zdobyć nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także zapoznać się z różnymi działaniami praktycznymi w zakresie upowszechniania kultury.

Mamy nadzieję, że udział w przeglądzie filmowym pozwoli na pogłębienie związanych ze sztuką filmową zainteresowań kulturalnych studentów i młodzieży, a także doprowadzi do szeregu rozwijających dyskusji na poruszane w filmach tematy społeczne. Tegoroczna impreza po raz pierwszy odbędzie się w cieszyńskim Kinie Piast, z którym współpracujemy od początku istnienia przeglądu.Ewelina Konieczna