Projekt ESPONAT- europejski sposób na teatr, trwał rok (od kwietnia 2006 do kwietnia 2007). Celem projektu były podróże po polskich placówkach kulturalnych zajmujących się współpracą z młodzieżą poprzez teatr, obserwacja technik pracy w teatrze oraz zapoznanie się ze sposobem funkcjonowania tychże placówek, zbieranie materiałów w postaci zdjęć, wywiadów, filmów, broszur etc. Część druga to  podróże po Europie (Francja, Hiszpania, Włochy, Niemcy, Serbia).

Końcowymi produktami projektu są: film dokumentalny i album.

To zapis kilkumiesięcznych poszukiwań, które uświadomiły nam, iż młodzi ludzie z różnych części Unii Europejskiej chcą wiedzieć o sobie jak najwięcej, a język teatru jest doskonałym impulsem do prowadzenia dialogu międzykulturowego.   Podczas spotkania pragniemy ukazać młodym ludziom iż realizacja swoich pomysłów i marzeń jest możliwa. Programy w ramach Unii Europejskiej to szansa na własny rozwój i zaangażowanie społeczności lokalnej w działania społeczne, artystyczne, kulturalne czy też ekologiczne.

   Projekt finansowany z Programu Młodzież w ramach Kapitału Przyszłości.

Realizowany przez Magdalenę Sawicką i Martę Minor- członkinie Stowarzyszenia Ekspedycja w Głąb Kultury, studentki animacji społeczno-kulturalnej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Absolwentki II Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu.

Marta Minor- martaminor@wp.pl

Magda Sawicka- sawunia@op.pl