____________________________

INFORMACJE O KONFERENCJI
Upowszechnianie kultury dziś
jako wyzwanie dla współczesnej edukacji kulturalnej.
CIESZYN 23-25.10.2006

____________________________


Program obrad:

PONIEDZIAŁEK 23 PAŹDZIERNIKA 2006

10.00 – otwarcie konferencji
10.10 - Prof. dr hab. A. Tyszka, Warszawa, Bilans zamknięcia i otwarcia kultury polskiej XX i XXI wieku.
10.30 - Prof. dr hab. S. Bednarek, Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu, Edukacja kulturalna we współczesnej szkole.
10.50 - Prof. dr hab. K. Ablewicz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Doświadczenie hermeneutyczne współczesnego pedagoga kultury.

11.10 - Dr J. Olbrycht, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Upowszechnianie wiedzy o kulturze – wyzwaniem dla Unii Europejskiej?

11.30 – 12.00 - dyskusja

12.00 – 12.10 przerwa
12.10 - Prof. dr hab. J. Kargul, Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze, Upowszechnianie kultury czy upowszechnianie aktywności kulturalnej wyzwaniem naszych czasów.
12.30 – Prof. dr hab. B. Idzikowski , Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze, Upowszechnianie kultury – między prozelityzmem a emancypacją .
12.50 – Prof. dr hab. D. Kubinowski, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie,
Działalność upowszechnieniowa jako pedagogiczna reakcja na kryzys kultury współczesnej.

13.10 – 13.30. - dyskusja

13.35 – obiad

14.30 – wizyta w Muzeum Śląska Cieszyńskiego

16.00 - Prof. K. Olbrycht , Uniwersytet Śląski w Katowicach, Aksjologiczny sens upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej.

16.20 - Prof. dr hab. K. Ferenz, Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze, Wprowadzenie dzieci w kulturę artystyczną w edukacji elementarnej.

16.40 - Dr E. Jezierska – Wiejak, Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu, Kreowanie tożsamości aksjologicznej dziecka poprzez edukację kulturalną.

16.55 - Dr E. Wolter, SGGW w Warszawie, Enkulturacja.

17.10 – 17.20 - przerwa

17.20 – 18. 00 – dyskusja na zakończenie pierwszego dnia obrad

18.00 – kolacja

19.30 – studencki spektakl teatralny – Cieszyńskie Centrum Kultury „Dom Narodowy”.

WTOREK 24 PAŹDZIERNIKA 2006


9.00 - Prof. dr hab. T. Miczka Uniwersytet Śląski w Katowicach, Edukacja medialna jako jedna z podstawowych form upowszechniania kultury współczesnej i fundament edukacji kulturalnej.

9.20 – Prof. dr hab. B.Zeler , Uniwersytet Śląski w Katowicach, Z problemów edukacji medialnej.

9.40 - Dr A. Krzywka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szanse edukacji mixmedialnej.

9.55 - Dr B. Didkowska , Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu , Wpływ obrazu proponowanego przez media elektroniczne na twórczość rysunkową dziecka.

10.10 – 10.30 - dyskusja

10.30 – 10.40 – przerwa

10.40 - Prof. dr hab. H. Rusek, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Edukacja kulturalna młodego pokolenia Polaków zaolziańskich jako forma wzmacniania tożsamości narodowej.

11.00 - Dr B. Turlejska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kontekst lokalny edukacji kulturalnej – na przykładzie Krakowa.

11.15 – Dr S. Słowińska, Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze , Koncepcje edukacji kulturalnej w narracjach kierowników lubuskich domów kultury.

11.30 - Dr M. Bogus, Akademia im. J. Długosza w Częstochowie, Podkówka szczęścia.

11.45 - Mgr A. Dereń, Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Kartuzach, Powiązania edukacji regionalnej z kulturową na przykładzie badań oraz projektów realizowanych na Kaszubach.

12.00 – 12.20 - dyskusja

12.20 – 12 .30 – przerwa

12.30 - Dr B. Szymańska, Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu, Luki i bariery w kształceniu uniwersyteckim pedagogów dla upowszechniania kultury.

12.45 - Dr M. Olejarz , Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze, Aktywność kulturalna studentów animacji kultury – eskapizm, czy chęć upowszechniania kultury?

13.00 - Dr J. Lach- Rosocha, Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku – Białej, Przeżycia estetyczne jako forma edukacji kulturalnej w wymiarze aksjologicznym.

13.15 - Dr M. Siwińska, Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze, Współczesne rozumienie piękna przez pedagogów różnych specjalności.

13.30 - Dr C. Kurkowski , Uniwersytet Warmińsko –Mazurski w Olsztynie, Teatr studencki jako forma animacji kultury studenckiej.

13.45 – 14.00 - dyskusja

14.00 - 15.00 - obiad

15.30 – zwiedzanie miasta :
- 16.30 – 17.30 Książnica Cieszyńska ,
- 17.45 – 19.00 Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości.

19.30 – uroczysta kolacja

ŚRODA 25 PAŹDZIERNIKA 2006


9.00 - Mgr M. Sasin, Uniwersytet Łódzki , Media regionalne jako partner w edukacji kulturalnej młodzieży- na przykładzie regionu łódzkiego.

9.15 - Mgr A. Tyrańska, IV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, Działalność grupy Dziedzictwo i Animacja Kultury jako przykład aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w kulturze szkoły i środowiska miasta. Udział w projektach edukacyjnych upowszechniających kulturę.

9.30 - Mgr U. Bylica, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w lublinie, Funkcje konkursów recytatorskich w wychowaniu estetycznym młodzieży – komunikat z badań.

9.45 - Mgr A. Kotas, I LO w Rybniku, Formuła warsztatów humanistycznych w szkole średniej jako ważny element wychowania aktywnego uczestnika kultury. Doświadczenia szkół twórczych.

10.00 - Mgr E. Klonowska, Liceum Ogólnokształcące w Rybniku, Edukacja filmowa młodzieży w kształceniu ponadgimnazjalnym jako forma zajęć pozalekcyjnych.

10.15 – 10.40 - dyskusja

10.40 – 10.50 - przerwa

10.10 - Dr M. Bortliczek, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Kultura języka w szkole.

10. 25 - M. Żarska, Miejsko- Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach,
Formy upowszechniania kultury w społeczności lokalnej a potrzeby społeczne – z doświadczeń dyrektora ośrodka kultury.

10.40 - Mgr M. Jopek – Bizoń, Szkoła Podstawowa nr1 w Cięcinie, Rola edukacji kulturalnej w kształtowaniu tożsamości Pokolenia Y.

10.55 – Mgr L. Tyrna, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Rozwój uczestnictwa młodzieży w kulturze alternatywnej na przykładzie subkultury techno.

11.10 - Dr I. Łuc, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Reklama nośnikiem treści kulturalnych.

11.25 – 12.00 - podsumowanie i zakończenie konferencji

12.10 - lunch


• Przypominamy o konieczności wniesienia opłaty na niżej zamieszczony numer konta

• Opłatę należy przelać na konto nr BANK ŚLĄSKI o/CIESZYN
36 1050 1083 1000 0001 0075 8184
Z dopiskiem: Upowszechnianie- kultura- edukacja: konferencja 2006, Cieszyn;

• W związku z planem wydania publikacji pokonferencyjnej prosimy o przygotowanie artykułu (max. objętość 10-12 stron) oraz krótkiego streszczenia w języku polskim i angielskim i dostarczenie go organizatorom w dniu rozpoczęcia konferencji ( z dyskietką). Ze względów wydawniczych prosimy o umieszczanie przypisów u dołu każdej strony.

• Dodatkowe informacje organizacyjne można uzyskać pod numerami telefonów:

dr Ewelina Konieczna dr Jolanta Skutnik
tel.: 033 8581330 /604088975 tel.: 0338514382; 602637961
mail: koniecznaewelina@poczta.onet.pl mail: yoola@tlen.pl,
e.konieczna@kek.edu.pl jola.skutnik@kek.edu.pl

oraz w sekretariacie Katedry Edukacji Kulturalnej tel. 033 8546113 i na stronie
internetowej katedry: www.kek.edu.pl


Serdecznie pozdrawiamy
Do zobaczenia w Cieszynie
Organizatorzy

 


 

:: UNIWERSYTET ŚLĄSKI :: WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI :: BIELSKA 62 :: 43-400 CIESZYN :: TEL. (+048)–33–8546113 ::